Fîlmek ji Elem Klimov; ”Were û Bibîne" (1985)

A film by Elem Klimov; “Come and See" (1985)

Elem Klimov'dan bir film; “Gel ve Gör"  (1985)

Aleksey Kravchenko

  1. daskan posted this
Follow @daskanDibbo